Ultrazvučna terapija

Terapijski ultrazvuk je oblik terapije dubokom toplinom koju stvaraju zvučni valovi. Kada se primjenjuje na mekim tkivima i zglobovima, zvučni valovi djeluju kao mikro-masaža koja pomaže smanjiti oticanje, povećava protok krvi i smanjuje bol, ukočenost i grčeve.
ultrazvuk terapijaUltrazvuk

u fizikalnoj terapiji kombinira kompresiju i razrjeđivanje zvučnih valova s učestalošću od  20.000 ciklusa po sekundi. Što valovi dublje prodiru u tkivo, intenzitet opada. Apsorpcija se događa prvenstveno u vezivno tkivo ligamenata, tetiva i fascija (i ožiljkasta tkiva).Ultrazvuk može uzrokovati toplinske učinke i netoplinske učinke. Do toplinskih učinaka dolazi upravo zbog apsorpcije zvučnih valova. Netermalni učinci pojavljuju se iz kavitacijae, micro strujanja i akustičnog strujanja. Do kavitacije dolazi zbog vibracije tkiva koje uzrokuje stvaranje mikroskopskih mjehurića koji te vibracije šire i prenose na način da se direktno utječe na stimulaciju stanične membrane.

Related Articles