rupture

Hematom

Nakupljanje krvi izvan krvnih žila dio je svakodnevnog života. Lakši oblici pojavljuju se kao masnice, a veće otekline uzrokovane su uganućem zgloba i potpunom ili djelomičnom rupturom mišića. Hematom se formira kada tijekom udarca ili istegnuća , jedna ili više krvnih žila prsne i krv se nakuplja u potkožnom području , u samom zglobu ili […]

Read More

ACP- Autologna kondicionirana plazma

Vodić za pacijenta ka prirodnom cijeljenju Cijeljenje nakon ozljede je dobro kontrolirana serija kompleksnih procesa u kojima proteini u krvi djeluju kao nosioci uputa postupka. Mnogo proteina, potrebnih za postupak proizlazi iz djelova krvi, koji se zovu trombociti. Trombociti su bezbojni maleni dijelovi krvi, koji se formiraju u koštanoj srzi. Kada nisu aktivni, oni putuju […]

Read More