prijelom podlaktice

Prijelom stopala

STOPALO

Naša stopala sastavljena su od 26 kostiju, uzglobljenih u 35 zglobova, povezanih s preko 100 ligamenata. Mnogi od nas se sjete svojih stopala tek kad se ona zabole kao posljedica opterećenja koja svakodnevno podnose. Svaka kost od njih 26 u stopalu može se slomiti. Za mnoge od ovih fraktura nije potreban kirurški zahvat, kod nekih […]

Read More

Prijelom lakatne kosti

Najčešći prijelom najdaljeg donjeg (distalnog) dijela palčane kosti je Collesov prijelom, do kojeg obično dolazi uslijed izravnog pada na ruku u hiperekstenziji. 60-70% slučajeva osoba koje pretrpe ovakvu ozljedu su žene u menopauzi, koje pate od osteoporoze. Na isti način često dolazi do prijeloma čunaste kosti šake kod mlađih osoba ili do prijelma “zelene grančice” […]

Read More

Izokinetička dijagnostika, terapija i treninzi

Izokinetička dijagnostika i terapija koristi se u najpoznatijim rehabilitacijskim i sportskim centrima u svijetu. Slabost muskulature i nepravilan odnos snaga među pojedinim mišićnim skupinama dovode do prenaprezanja ligamenata, oštećenja hrskavice i kostiju što kao posljedicu ima pojačano trošenje zglobova. Javljaju se bolovi u zahvaćenom zglobu, otežana pokretljivost, a time se smanjuje kvaliteta života i radna […]

Read More