koljena

Izljev krvi u zglob “Hemartros”

Izljev krvi u koljenu može nastati prilikom uganuća, isčašenja ili prijeloma kosti u području koljena, ukoliko prilikom tog štetnog zbivanja dođe do oštećenja krvnih žila. Simptomi Simptomi izljeva krvi su bol, otok koljena i umanjena gibljivost zgloba. Ukoliko se pojave navedeni simptomi treba potražiti pomoć liječnika-ortopeda, koji će na temelju kliničkog pregleda i na temelju […]

Read More

Izokinetička dijagnostika, terapija i treninzi

Izokinetička dijagnostika i terapija koristi se u najpoznatijim rehabilitacijskim i sportskim centrima u svijetu. Slabost muskulature i nepravilan odnos snaga među pojedinim mišićnim skupinama dovode do prenaprezanja ligamenata, oštećenja hrskavice i kostiju što kao posljedicu ima pojačano trošenje zglobova. Javljaju se bolovi u zahvaćenom zglobu, otežana pokretljivost, a time se smanjuje kvaliteta života i radna […]

Read More