Prednosti izokinetike Isomed2000

Kako bi mogli mjeriti vrhunske sportaše i dobiti valjane rezultate njihove izvedbe, Isomed2000 mora ispuniti nekoliko uvjeta.
Dinamometar je aktivni dio sustava koji integrira upravljač i  kutne senzore.
Servo upravljač – Isomed 2000 sadrži AC upravljač (bez četkica) koji može postići iznimne snage, a u kratkom vremenu i do 15 kW (ovisno o stroju). Ovo je izrazito potrebno ukoliko se radi sa Leg pressom ili u atletskom modulu ili ako se radi sa visokim eksplozivnim ubrzanjima ili velikim brzinama ( do 10,00m/s² moguće ).

 

Ostali uređaji poput biodexa i cybexa ne mogu ovo proizvesti i ne mogu iscrtati liniju pokreta kod visokih brzina. To može učiniti mjerenje nevažećim, jer se ne može s ničim usporediti.
Upravljač  Isomeda je visoko sofisticirani senzor bez četkica ( tvornica Kistler) sa točnošću od više od 0.2 % . Ovaj senzor ima prijenosnik za telemetrijski signal i zbog toga nema nikakvih smetnji od četkica.
Ostali upravljački senzori drugih izokinetičkih uređaja imaju točnost/preciznost  samo 0,5% -1,0%
Isomed 2000 ima čvrsti cikloidni alatni uređaj koji se inače koristi za izradu ruku u robotici.
Držak Isomeda ima mogućnost okretanja i do 360 °, što znači da nema ograničenja s unutrašnjim mehaničkim stopom. Maksimalni opseg pokreta je negdje oko 345° , skoro 360°.
Isomed 2000 sadrži kompjuterski navođen motor i senzorski kontrolirano pozicioniranje
Dijelovi koji se mogu pomicati:
Kut naslona ( rezolucija 1°)
Pomicanje naslona naprijed-nazad ( 0,5 cm)
Podizanje glave dinamometra (0,5 cm)
Rotacija dinamometra (0.5°)
Rotacija pokretne ruke (0,5°)

Svi pokretni, aktivni dijelovi, zajedno sa kutom glave dinamometra, imaju senzorne pozicije. Sve te pozicije je dovoljno za svakog pacijenta samo jednom sačuvati, i one su spremljene u datoteku svakog pacijenta.
Nijedan drugi stroj nema ovoliku preciznost i pogotovo za svaki put kad pacijent dođe – uvijek je jednako namješten tj. pozicioniran, te je i usporedba rezultata točnija.

Memotronic funkcija

Omogućava stopostotno memorijsko pozicioniranje svakog pacijenta, što je povezano sa gore navedenim aktivnim dijelovima stroja koji se na potisak gumba sami dovode u snimljenu poziciju, ovisno o pacijentu s kojim želimo raditi.
Sam software na ekranu pokazuje trenutne pozicije svih dijelova stroja (sjedala, dinamometra), te željene pozicije.
Ovo je izuzetno dobro jer štedi puno vremena koje se inače gubi za postavljanje ljudi a i podaci testa su jednaki onima pretesta, te ne može doći do ne valjanih rezultata i oni su puno točniji.
Ni jedan izokinetički uređaj nema ovu funkciju.
Koncept dinamometar-satelit
Kod Isomeda 2000 pokretanje dinamometra obavlja se pomoću pokretne rotirajuće ruke koja ima polazište u centru sjedala (ispod sjedala).

Prednosti:

Kompaktniji i brži rad kod pozicioniranja svih 11 zglobova na tijelu
Bez riskantnih poprečnih traka ili tračnica koje sprečavaju i otežavaju pristup pacijentu kod treninga ili testiranja
Pokretna ruka se može i elektronski pomicati sa preciznošću od 0,5°
Ostali izokinetički uređaji imaju indeks preciznosti od 5-15°rotacije dinamometra, a neki imaju damo trake sa stupnjevima postavljene na glavu dinamometra s točnošću od 5° što je previše kada se radi o preciznim mjerenjima.
Konstrukcija Isomeda 2000, najčvršća je od bilo koje trenutno na tržištu, zbog pozicije pokretne glave od tla, što omogućuje najbolje uvijete za sile akcije i reakcije.
Sigurnosna fixacija – pritisak mogući na kočnicu ruke je veći od 12 tona, a fiksacija je učinjena linearnim elektromotorom, a naš zadatak je samo „zaključati „ ili „otključati“ sistem. Isto tako doći će do automatskog zaključavanja, ukoliko se krene sa test/treningom, tj. ako smo ga prije zaboravili zaključati. Tako da se komparacija pacijenta-lijeve i desne strane, može se odraditi u rekordnom vremenu.
Kut između osi dinamometra i osi zgloba može se postaviti s točnošću od 0,5°.

Monitor u vidokrugu – uvijek ispred pacijenta

Isomed je jedini uređaj koji ima mogućnost dovođenja monitora u direktan doticaj sa pacijentom kod testiranja bilo kojeg zgloba. Samo na taj način, doći će do pravilnog i potpuno biofeedbacka kod pacijenta što mu omogućuje da učinkovitije odradi trening.
Isomed ima 3 metra dugačku aluminijsku gredu – okomita je visoka 225 cm, a na nju se nadovezuje još jedna greda s jednim zglobom, a centar je smješten iza glavne stolice i monitor može pokriti područje od 15 m 2.
Dodatno, razmak tipkovnice i monitora se može podesiti u rasponu od 45 cm.
Dakle, ne samo da se monitor može postaviti ispred osobe bez obzira koji zglob radi na glavnoj stolici, već se može monitor staviti i ispred osobe koja radi na rotaciji, modulu leđa ili leg pressu.
Nijedan drugi uređaj ne može na ispuniti tu funkciju feedbacka na bolji ili kompletniji način.

Nema elektronskih kablova

Monitor i tipkovnica povezani su sa kompjuterom kablovima koji se nalaze u aluminijskom stupu, a kablovi dinamometra se nalaze u pokretnoj rotirajućoj ruci, tako da ni jedan kabel ne strši van.

Prednosti

nema rizika da se za njih zapne i padne, po njima se ne skuplja prašina, nema rizika da se neki kabel prekine.
Ostali izokinetički uređaji imaju monitore koji su postavljeni na pokretnom stolu, te se kablovi vuku iza stola po prostoriji, ili imaju fixni monitor koji se ne može pomicati jer mu kablovi ne dopuštaju.

Fiksacija ramena

Isomed 2000 nudi posebno konstruiranu fiksaciju za ramena te na taj način omogućuje čvšću i stabilniju fiksaciju pacijenta na Osnovnom sjedalu.
Iako postoje i tri remena za fiksaciju pacijenta, fiksacijom ramena na ovaj način omogućavamo bolju pouzdanost rezultata, jer je osoba još čvršće fiksirana, i kako bi se na taj način izbjeglo unošenje drugih pokreta koji smetaju izvedbi.
Vrlo je važno da kod vježbi/testova na leg pressu, kod plantarne i dorzalne fleksije te i kod testiranja koljena, pružiti što bolju fixaciju ramena kako bi se spriječili pokreti trupa gore/dolje
Ni jedan drugi izokinetički uređaj na tržištu ne može ponuditi ovu komponentu.

Najveći prostor za ležeću poziciju

Isomed pruža najvišu površinu za ležanje nego ijedan drugi izokinetički uređaj
Prednost je ta što čak i najveći sportaš, npr. igrač bejzbola ili ragbija može ležati na toj površini što omogućuje da se na tom uređaju vježba i testira, bez da su određeni dijelovi tijela izvan površine uređaja.

Visina dinamometra

Isomed 2000 ima glavu dinamometra sastavljenu od 3 ulaza koja je vođena telemetričnim duplim motorom sa rasponom visine od 60 cm
Prednosti – raspon visine od 60 cm omogućuje postavljanje rotacije dinamometra na niske osi rotacije kod npr. koljena do visokih osi kao npr. za vježbe i testiranja ramenog zgloba Ni jedan drugi izokinetički uređaj nema mogućnost podešavanja visine dinamometra  u tom rasponu ( 600 mm), bez obzira da li se radi o sjedećoj, polusjedećoj ili ležećoj poziciji.

X serije

Linearni model rehabilitacije koji se lako povezuje sa osnovnim modelom sa maksimalnim opterećenjem od 3500 N i 0,8 m/s maksimalne brzine!!

Leg press

Služi za analizu i dijagnostiku snage atletičara i ostalih sportaša
Pruža mogućnost izvedbe 750 Nm i 560° rotacije dinamometra, te se može proizvesti 8825 N snage na brzini od 0,8 m/s
Maksimalna brzina je 1,2 m/s sa maksimalnim opterećenjem od 5525 N
Maksimalno ubrzavanje i usporavanje je 10 m/s
Ni jedan izokinetički uređaj na tržištu ne pruža ovakve vrijednosti.
Sustav je opskrbljen sa pločom na kojoj se odražava snaga, te se na taj način zajedno sa dinamometrom dobivaju točne vrijednosti snage i rada sportaša, a sama ploča ima dva dijela za lijevu i za desnu nogu, te se na taj način može dobiti obrtni moment/ rad/vrijeme za svaku nogu posebno.
Ni jedan izokinetički uređaj trenutno na tržištu ne posjeduje ove komponente.
Ploča za stopala  se može podesiti u rasponu 30 cm gore ili dolje, ovisno u kojem položaju želimo izvršiti trening ili testiranje , te se na taj način osim sjedeće pozicije, nudi mogućnost izvođenja testa ili treninga u ležećoj poziciji
senzor potiska mjeri sa točnošću od 0,35 % iako je opterećenje udaljeno od središta za 40 cm.
Ni jedan uređaj na tržištu ne nudi ove  mogućnosti!

Modul za fleksiju i ekstenziju leđa

Isomed 2000 modul za leđa je za 1 i pol minutu spojen sa osnovnim dinamometrom, a odspojen za 30 s.
Razlika od ostalih uređaja je što nije potrebno pomicati modul za leđa kako bi došao do dinamometra, već je on fiksan i dinamometar se spaja na njega, te je na taj način postignuta bolja stabilnost i sigurnost.
Ovaj modul ima 5 motornih prilagodbi, od kojih su 4 vođena kompjuterski ovisno o poziciji i opterećenju
Pacijent radi test i trening u sjedećoj poziciji kako bi se izolirao pokret u lumbalnom dijelu, te kako pokreti iz kuka bi što manje utjecali na izvedbu.
Snaga fiksacije je odlično i precizno kontrolirana kompjuterom
Tokom pauza između svakog seta, software uvijek lagano popusti fiksaciju kako bi pacijentu bilo što udobnije da bi se mogao bolje odmoriti
Ni jedan drugi uređaj za leđa nema ovu funkciju.

 

Related Articles