Novi član tima Prim.dr.sc. Ladislav Krapac

Ladislav Krapac rođen 27. lipnja 1947. u Orebiću, školovanje je proveo u Ozlju i Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu u  Zagrebu diplomirao je 1971. godine. Do 1976. bio je asistent u Institutu za  medicinska istraživanja i medicinu rada  (IMI) – Odjel opće kliničke medicine, a 1976. – 1978. radi u  Industrijskoj ambulanti Novogradnja.  Od 1978. – 1981. specijalizant je IMI fizikalne medicine i rehabilitacije (dio 1980. god. kao stipendist DAAD u Wiesbadenu), a od 1981. radi i  kao  subspecijalist iz reumatologije.

Vodio Polikliniku Odjela opće kliničke medicine i Centar za ocjenu radne sposbnosti IMI do 1995., potom Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KB Dubrava. Od 2003. radio je u Poliklinici Terme Selce, od 2005. u Poliklinici dr Drago Čop u Zagrebu, te do umirovljenja  2012. u Poliklinici Velika Gorica. Sada povremeno radi u Poliklinici NADO u Zagrebu i Murteru.Magistarski rad “Zanimanje i fizičko opterećenje kao faktori rizika u prevalenciji osteo-artroza zglobova i kralježnice” obranio je 1976., a disertaciju “Cervikobrahijalni sindrom – klinička obilježja i faktori rizika” 1986. god. Od 1988. je viši znanstveni suradnik, primarius od 1991. godine. Autor je 98 znanstvenih i 250 stručnih radova. Bio je urednik časopisa Fizikalna i rehabilitacijska medicina. Redoviti član Akademije medicinskih znanosti od 2006.godine . Dobitnik je  nekliko  diploma Hrvatskog liječničkog zbora, odličja Ladislav  Rakovac. Za dugogodišnji konzultantski rad ne području ergonomike u profesionalnih glazbenika dobitnike je zlatne značke Hrvatske glazbene unije, kao i srebrne plakete  i diplome Hrvatske zajednice tehničke kulture (informatičari).Bio je predavač na Zdravstvenom  veleučilištu u Zagrebu i u Splitu, dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Aktivan je sudionik u više od 200 kongresnih priopčenja u svijetu i u  nas, pozvani predavač u Atlanti (USA), Helsinkiju, Portorožu i Mariboru.Organizator je nekoliko simpozija, suorganizator u stručnim reumatološkim i fizijatrijskim kongresima. Osobiti su mu interes epidemiologija  reumatskih bolesti vezanih uz rad, osteoproza, artroze u starijih osoba te ergonomika.Hobiji su mu povijest umjetnosti i glazba (od 1971. član “Zagrebačkih liječnika pjevača”). Supruga  Dunja Machiedo je dipl. psiholog, otac je trojice sinova (Marin, dr.sci.  dipl. ing. agronomije, Josip, dr. sci. dipl. ing. računarstva, Ivor, novinar). DETALJE  VIDI U NASTAVKU

 

­­­­DETALJI IZ Ž I V O T O P I S A   PRIM. DR. SCI. LADISLAV KRAPAC

 

SPECIJALISTA FIZIJATAR – REUMATOLOG, VIŠI ZNASTVENI  SURADNIK

Područja interesa: Cervikobrahialgija, epidemiologija reumatskih bolesti (artroze, ulozi, reumatske bolesti starijih, osteoporoza, fibromialgija), rekreacija, ergonomija,  

 

ROĐEN 27. 06.1947.godine  U OREBIĆU, OSNOVNA ŠKOLA OZALJ I ZAGREB, GIMNAZIJA I MEDICINSKI FAKULTET U (1966-71.) u Zagrebu. Oženjen (supruga Dunja, 68. god. psiholog (umirovljena), sinovi: dr.sci. Marin (44god) dipl ing. agronomije, dr.sci. Josip (40 god.) dipl.ing.elektrotehnike i računarstva,  Ivor (36 god)  sportski novinar.

 

ZAPOSLENJA: 1972.god – pripravnički staž – Klinika za traumatologiju u Zagrebu,

1973-74. -postdiplomski studij medicina rada,

1974,  srpanj i  kolovoz – volonter radna akcija „Oprtalj  1974)

1974.  rujan -vojni rok Sanitetska  oficirka škola Beograd ( rujan- prosinac) 1975, potom Garnizonska ambulanta Črnomelj .

Od  rujna 1975. do obrane magistarskog rada(1976)  asistent u Institutu za  medicinska istraživanja i medicinu rada  (IMI) – Odjel opće kliničke medicine Zagreb.

1976-1978. Industrijska ambulanta Novog-radnja (DZ Medveščak-Zagreb).

1978-1981. asistent specijalizant (IMI) iz fizikalne medicine i rehabilitacije. Subspecijal-nost iz reumatologije ( 1980. Rheumaklinik 1 Wiesbaden, BRD)

1981. god. nakon položenog specijalističkog ispita – Odjel opće kliničke medicine IMI,- voditelj Centra za ocjenu radne sposobnosti IMI do 1992.

Viši znanstveni suradnik od 1988

Konzultant Hrvatske zajednice informatičara.  

Od 1991 god. – primarius,voditelj Sektora za zdrav. ekologiju i med. rada IMI 1992-1996,

1996-2002. – voditelj Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KB Dubrava.

Konzultant Centar za umjetnike kao specijalista fizijatar–reumatolog.

Od  2003-2005. radi u Poliklinici “Terme Selce”, potom u Poliklinici za reumatske bolesti  fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr. D. Čop” u Zagrebu do 2011.

Od 5.mj, 2011. god do umirovljenja 2013.godine u Poliklinika FM&R u Velikoj Gorici.

2013-2014., a  od od 2014. do  jeseni 2018 Poliklinika NADO  Zagreb i Murter, potom danas – jesen 2018. Poliklinika Rehabilitacija  Nova,  Zagreb

 

DODATNA USAVRŠAVANJA

Poslijediplomski studij  medicina rada 1973-74.

Stipendist DAAD u okviru specijalizacije FM&R (Rheumaklinik,Wiesbaden 1980.)

Stručni seminari o osteoporozi (Prag 1999.), artrozama (Malta) 2001, EULAR kongresi, Glasgow 1999, Nica 2001, Stokholm 2003.

ZNANSTVENA ZVANJA

Nakon obrane magistarski rada.: “Zanimanje i fizičko opterećenje kao faktori rizika u prevalenciji osteoartroza zglobova i kralježnice”  1976. godine –  znanstveni asistent.

Disertacija:”Cervikobrahijalni sindrom-klinička obilježja i faktori rizika” 1986, izabran u zvanje viši  znanstveni suradnik od 1988. God.

Redoviti član Akademije medicinskih znanosti  Hrvatske od 2009. god., voditelj Odbora za sportsku medicinu i rekreaciju do 2015.

 

MENTOR:  6 diplomskih  i 4 magistarska rada na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

 

POPIS  ZNANSTVENIH (N=95)  I STRUČNIH RADOVA ( N=255) – U PRILOGU

AKTIVNO SUDJELOVANJE NA STRUČNIM I ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

 

SVJETSKI KONGRES MEDICINE  RADA: Dubrovnik1978,

SVJETSKI REUMATOLOŠKI KONGRES  Sidney , Australija 1985,

EUROPSKI KONGESI REUMATOLOGA:Wiesbaden 1979,  Moskva 1983,  Atena 1987, Budmpešta 1991. EULAR KONGRESI: Glasgow 1999, Nica 2001, Stokholm 2003.

SVJETSKI  KONGES  FM&R Amsterdam 2001,

II International  Congees Physical Activity  Public Health (ICPAPH)  Amsterdam 2008-

III  ICPAPH  Toronto 2010.

JUGOSLAVENSKI REUMATOLOŠKI KONGRESI: Herceg Novi 1976,  Portorož 1980, Zagreb 1984,  Beograd 1988.  JUGOSLAVENSKI KONGRESI FM&R , Ohrid 1983, Bled 1987.  HRVATSKI KONGRESI FM&R  Zadar 1996,Var. toplice. 2000 , Opatija 2004.

Varaždinske Toplice 2008,  Zagreb 2012. Šibenik 2016.

HRVATSKI REUMATOLOŠKI KONGRESI. Opatija 1999. i 2001,Plitvce, 2003 Primošten 2004. i 2008 Rovinj 2005, Osijek 2006, Split 2007, Cavtat 2009 i 2011, Šibenik 2012.

Kongresi medicine rada Jugoslavije Budva 1987, potom Hrvatski  kongresi medicine rada  Dubrovnik 2007 i Hvar 2011.

Hrvatski  gerontološki  kongresi Opatijae ( 2. )   2006 i. 2016 (prve  nagrade za poster)

 

Organizacijski  odbor: Jugoslavenski reumatološki dani Zadar 1978, 1984, 1986, l990. ,niza međunarodnih reumatoloških simpozija,

1979.I Simpozij Medicina i   glazba  Zagreb,

1982. II Međunarodni simpozij Medicina  i  glazba,

2011.5. Međunarodni simpozij Medicina i glazba  Zagreb

1996. Fizijatrijski pristup liječenju osteoporoze, Zagreb

1999. Simpozij : Sudeckov sindrom Zagreb,

2000. Simpozij: Sport  i rekreacija u Zagrebu zimi Zagreb 2007.

 

Bio je predavač u Srednjoj medicinskoj školi Medvedgradska,1982-1986,Višoj medicinskoj školi Mlinarska Zagreb, 1986 -1988,  na Medicinskom fakultetu u Zagrebu  ( dodiplomski –  FM&R, interna medicina, kirugija) i postdiplomski studiji: Fizikalna medicina i rehabilitacija, Reumatologija, Medicina. rada, Gerontologija, Ocjena radne sposobnosti, Ortopedija,. Kirurgija, te na Stomatolološkom fakultetu u Zagrebu  od 2005. do danas.

U TEČAJEVIMA  TRAJNE IZOBRAZBE  sudjelovao je: Epidemiologija reumatskih bolesti, Vertebrologija, Medicina  rada, Osteoporoza, Fizikalna  medicina  i rehabilitacija, Reumatologija, Spinalna kirurgija, Plastična kirurgija, Stomatologija.

Održao je predavanja u Hrvatskom.liječničkom zboru (Medicina rada, Reumatološka sekcija, FM&R, gerontologija), Hrvatsko društvo za osteoporozu, Hrvatsko glazbeno društvo,   Hrvatsko ergonomsko društvo, Hrvatsko informatičko društvo, Hrvatsko društvo medicinskih sestara i tehničara, Hrvatsko katoličko liječničko  društvo. Autor je niza  popularnih predavanja o osteoporozi, ergonomiji, artrozama i drugim reumatskim bolestima u Zagrebu, Crikvenici, Opatiji, Vrbovcu ,Velikoj Gorici. Organizirao male zdravstvene radionice u okviru Terme Selce, domovima umirovljenika  u Zagrebu, večim radnim sredinama u Zagrebu( Končar, Ericsson –Telsa, HGU,Trgovačka komora Zagreba…..

 

Bio je glavni  urednik časopisa «Fizikalna medicina i rehabilitacija» (1999-2003).Od osnutka  član  je Hrvatske lige protiv reumatizma, u dva mandata član  Upravnog odbora, član uredništva «Reumatizam», sada član Uredničkog savjeta.

U četiri mandata (1993. do 2003.) izabran od građana Zagreba za viječnika Gradske skupštine (HSLS), bio je voditelj Odbora za zdravstvo rad i socijalnu skrb Gradske skupštine(1999- 2002). Sada je potpredsjednik MO Medveščak

GOST PREDAVAČ bio  je  u Helsinki 1995. povodom 50-te obljetince Finskog instituta za medicine rada, u Atlanti (SAD) 1995. na Međunarodnom kongresu o ozljedama, 2002. Portorožu  , Mariboru  2010. godine

 

Stručni prilozi: Časopisi -”Supermarket”, Industrijski list “Novogradnja”,”Hrvatski obrtnik”,Časopisi”Reumatičar” – potom “Reuma”,”Osteoporoza”, “Tonovi”  “Zagreb zdravi grad”, Primorske novine – članci

Suradnja s HTV– “Znanost i mi”, “Govorimo o zdravlju” “Trenutak spoznaje” “Dobro jutro Hrvatska “ i Z1 NADO  concept liječenja.,TV Mreža I TV Nova

Hrvatski  radio,  Radio Sljeme. Radio  Kvarner

 

Knjige:”Artroze šaka”- priručnik za  bolesnike Hrvatska liga protiv reumatizma 2002.

S prof. Tomislav Badel  koautor  priručnika : Funkcijski poremećaji žvačnog sustava 2009.

Hrv. društo  za osteoporozu –separati, 20 priloga  u stručnim knjigama

 

RECENZIJE

Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, ( 2 znanstvene  ) i stručne knjige ( 12 )

Lij.vjesnik,  Arh hig rada toksikologiju,  Croatica medica acta,  Reumatizam,  Fizik.  Med.i  rehabilitacija,

Related Articles