Naputak za zdravstvene ustanove namijenjen bolesnicima i osobama u pratnji

S ciljem zaštite bolesnika i sukladno strategiji prevencije mogućeg širenja virusa
COVID-19, lijepo molimo bolesnike, kao i osobe u pratnji, da poduzmu sljedeće
osobne mjere zaštite širenja zaraznih bolesti koje se prenose kapljičnim putem:

 1. ako patite od simptoma (znakova) infekcije dišnog sustava kao što su kašalj,
  grlobolja i kratak dah te povišena tjelesna temperatura, molimo da do
  daljnjega odgodite (otkažete i ne dođete na dogovoreni termin) tzv. hladni
  program, odnosno medicinske postupke koji nisu hitni a nisu vezani uz ove
  navedene simptome; sa svakim bolesnikom će se naknadno dogovoriti
  najbolje rješenje prilagođeno individualnim potrebama i dijagnozi
 2. redovito perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinficijens na bazi
  alkohola
 3. kada kašljete i kišete prekrijte usta i nos papirnatom maramicom i poslije ju
  odbacite u koš za otpad te operite ruke
 4. izbjegavajte bliski kontakt s osobama koje imaju simptome infekcije dišnih
  putova, imaju povišenu temperaturu i kašlju
 5. koliko god je moguće smanjite vrijeme boravka u punim čekaonicama na
  način da pričekate svoj red vani na otvorenom.

doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med.
ravnatelj
Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Izvor: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/02/Naputak-zdr-ustanove-za-bolesnike-27-2-15h-1.pdf

Related Articles