Magnetoterapija

Niskofrekventni magnetni valovi okupljaju se na oštećenim stanicama u organizmu i na taj način ih iscjeljuju, ubrzavajući cirkulaciju, metabolizam, a time i bržu izmjenu tvari.

Magnetoterapija je priznata, valjana fizikalna terapija s pozitivnim biološkim efektima, a posebno je indicirana u tretmanu fraktura kostiju te upalnih i kroničnih degenerativnih bolesti.

Primjenjuje se u:

  • Traumatologiji: pseudoartroza (lažni zglob), sporo zarastanje fraktura, lezije mekih tkiva (kontuzije, distorzije, opekline), Sudekova atrofija.
  • Reumatologiji: degenerativni raumatizam, upalni reumatizam, fibromialgični reumatizam, aseptična nekroza kosti.
  • Angiologiji: bolesti perifernih arterija, dekubitusa i čireva.
  • Neurologiji: tenzijska glavobolja, postherpesne neuralgije, lumboischialgija, fantomska bol.
  • Dermatologiji: psorijaza, rane, opekline
  • Endokrinologiji: osteoporoze(staračke i poslije menopauze)
  • Pulmologiji: bronhijalna astma, bronhitis

Uspješno se koristi kod poremećaja sna, sinusitisa, hipertonije, grčeva, Chronove bolesti, bolovi nakon amputacije, srčane insuficijencije i kod svih deformiteta kralješnice.

 

Related Articles