Elektroterapija 

Diadinamske struje, Interferntne struje, Galvanske struje, TENS, Električne stimulacije živaca i mišića, KOTZ struje

Elektroterapija je procedura u kojoj se električna struja koristi u svrhu liječenja bolnih stanja. Uopćeno govoreći, elektroterapija smanjuje bol, uklanja otok i smiruje upalne procese.

Fiziološki, ispod elektroda ili u zoni prostrujavanja događaju se slijedeći fiziološki učinci:

  • vazodilatacija (širenje krvnih žila)
  • hiperemija (crvenilo kože uz prisutnu toplinu)
  • poboljšava se izmjena tvari u stanici i normalizira pH
  • smanjuje podražljivost nocioceptora (osjetilnih receptora, dakle smanjuje bol)
  • ubrzava se cijeljenje tkiva
  • povećava mišićna kontrakcija…

Modernim i potpuno kompjuteriziranim aparatima za elektroterapiju omogućujemo precizno korištenje terapijskog oblika za sva oboljenja koja dobro reagiraju na ovakav način liječenja.

U kroničnih oboljenja, postoperativnom oporavku ili u sanaciji akutnih ozlijeda elektroterapija se u pravilu kombinira sa cijelim nizom drugih fizioterapijskih tehnika, od masaže, lasera, ultrazvuka, pa sve do kineziterapije.

Related Articles