Ekspertizno mišljenje

EKSPERTIZNO MIŠLJENJE je specijalistički pregled subspecijaliste fizijatra-reumatologa koja se donosi na temelju anamneze (obiteljske, radne kao i osobne) tijeka dosadašnjih bolesti i načina liječenja, kliničkog pregleda, funkcionalnih testiranja. Sve se to treba temeljiti na mjernim jedinicama najčešće izraženim u brojkama, kao na opisu detaljnog pregleda bolesnika, dosadašnje medicinske dokumentacije te učinjenih dopunskih pretraga sa mišljenjem o daljnjem liječenju i drugim medicinskim postupcima. Ovakva ekspertiza služi i liječniku obiteljske medicine pri donošonjeu medicinske prognoze radnih mogućnosti, ali i ocjene privremene, (bolovanje) ili pak trajne radne nesposobnosti te programima rehabilitacije i načinu rekreacije.

 

Od osobite je koristi ekspertizno mišljenje pri kreiranju prijedloga za invalidsko umirovljenje (prekvalifikacija, skraćeno radno vrijeme) ili potpuna radna nesposobnost za sadašnji, ali i bilo koji mogući novi posao.

 

Drugo mišljenje subspecijaliste je djelatnost Poliklinike Rehabilitacija Nova koje se temelji na detaljnom pregledu bolesnika, pomnoj analizi dosadašnje medicinske dokumentacije te učinjenih dopunskih fizijatrijsko-reumatoloških funkcionalnih testiranja i eventualnih laboratorijskih pretraga. Drugo mišljenje se izdaje za traženje bolesnika koji želi dopunsko medicinsko mišljenje radi potvrde ili moguće dopune ili promjene postavljene dijagnoze i nalina liječenja ali i medicinske prognoze radnih mogućnosti.

 

Prim.dr.sc. Ladislav Krapacm spec.fizijatar-reumatolog

Related Articles