AKCIJA 40% FIZIKALNA TERAPIJA

A K C I J A  40%

FIZIKALNA  TERAPIJA

koja se koristi u rješavanju mnogih kroničnih i akutnih procesa u organizmu, a izrazit učinak ima u rješavanju boli:

ELEKTROTERAPIJA

( tens, galvanizacija, interferentne struje,

dijadinamske struje, elektrostimulacija )

 

ULTRAZVUK          MAGNET              LASER

( za 4 procedure dnevno  po preporuci liječnika  + vježbe  )

 

za 10 dolazaka

1.500,00 kn

( redovna cijena 2.500,00 kn )

Related Articles