pregled reumatologa

Giht

ULOZI (latinski-Arthritis urica, njemački Gicht, engleski Gout) je reumatska bolest zglobova, rjeđe zglobnih ovojnica i okozglobnog tkiva kod koje zbog promjenjenog metabolizma purina i stvaranja viška mokračne kiseline (hipeuricemija HU) dolazi do ulaganja  kristala  natrijevog urata  u leukocite al i zglobne hrskavice, ovojnice. Češća je  u muškaraca, izraženija  u trećoj životnoj dobi. U izrazitom povećanju mokračne kiselne u krvi-tzv. hipericemija viša […]

Read More