5 prosinca, 2012

Prijelom podlaktice

prijelom podlaktice
Podlaktica se sastoji od 2 kosti – radiusa ili palčane kosti te ulne ili lakatne kosti. Radijalna kost ili radius proteže se od bočne strane lakta do palčane strane ručnog zgloba i teče paralelno s ulnom, koja ga prelazi u dužini i veličini.

Jedan od najčešćih prijeloma podlaktice je prijelom distalnog dijela radiusa.

prijelom distalonog radijusaRadijus

je veća od dvije kosti podlaktice i nazivamo je palčana kost. Kraj kosti tj. dio kosti do zgloba naziva se distalni kraj. Prijelom distalnog dijela radijusa nastaje kada taj dio kosti pukne ili se prelomi u dva ili više dijelova.

prijelomFrakture

distalnog dijela radijusa obično se javljaju zbog pada na ispruženu ruku, no ostali uzroci su nesreće motornih vozila ili sudjelovanje u kontaktnim sportovima.

 

Colles frakturaColles fraktura

Potpuna transverzalna fraktura distalna 2 cm radiusa – najčešći oblik frakture podlaktice. Distalni fragment se iščaši dorzalno i često je prelomljen u više dijelova. Odrasli preko 65 godina, posebno žene koje pate od osteoporoze, imaju značajno veću učestalost ovog tipa prijeloma.

prijelom podlakticeNajčešći simptomi frakture su:

neposredna bol ili osjetljivost u ručnom zglobu koja se pogoršava s pomicanjem zgloba, pojava otekline, hematoma, te moguća vidna deformacija zgloba. Mnogi ručni prijelom koji su nepotpuni (kost pukla, ali ne i potpuno slomljena), imaju manje dramatične simptome ili su potpuno bez senzacija, no to još uvijek ne znači da ne zahtijevaju liječničku pomoć kako bi se osiguralo odgovarajuće liječenje.

RTG prijelomaRendgen

je najbolji dijagnostički alat za prepoznavanje ručnog prijeloma, a liječenje ovisi o vrsti i težini ozljede. Čimbenici koji utječu na vrstu prijeloma uključuju: tjelesnu težinu, dob, spol, udaljenost od pada i položaja ručnog zgloba i podlaktice u trenutku udarca te čvrtoću kostiju.

fizikalna terapijaTerapija

Ovisi o vrsti prijeloma i načinu na koji je kirurg izveo operaciju, većina pacijenata zahtijeva terapiju kako bi povratili raspon pokreta, snagu i funkcionalnu sposobnost njihovog ručnog zgloba i ruke. Uz kompletnu fizikalnu terapiju, kada za to dođe vrijeme, s obzirom na brzinu oporavka, pacijent započinje i sa vježbanjem. Kompletan oporavak može potrajati barem godinu dana. Neki pacijenti imaju čak iskustva sa preostalom ukočenosti i laganom boli na mjestu prijeloma i do dvije godine nakon ozljede. Zato je vrlo bitno odrediti pravu granicu za vraćanje sportaša aktivnosti, jer je proces cijeljenja i osjećaj u ozljeđenom području iznimno individualan.

 

Ana Ružić,
mag. kineziologije u kineziterapiji i
licencirani terapeut na Isomedu2000

Pošaljite nam upit!

10 Comments on “Prijelom podlaktice

Prijelom stopala » Rehabilitacija Nova
5 prosinca, 2012 at 17:56

[…] ako se odmah ne počnu liječiti, mogu biti ozbiljne. Kirurški zahvati, najčešće se vrše kod fraktura gdje su kosti ili široko razmaknute ili su izgubile svoj […]

[…] nefiziolški stres i ponavljajući pokreti mišića podlaktice (uključujući i preveliku rastezljivost osjetljivih živčanih završetaka periosta), vode do […]

[…] gubitak koštane gustoće, posebno se povećava sa godinama, te Vas izlaže većem riziku od prijeloma kostiju. Trening snage povećava gustoću kostiju i smanjuje rizik od fraktura kod muškaraca i žena u […]

Osteoporoza » Rehabilitacija Nova
27 veljače, 2013 at 13:03

[…] koštane mase s mikro propadanjem arhitekture kostiju te na taj način povećanom opasnosti od lomova. Može biti lokalna (pratitelj drugih reumatskih bolesti ili posljedica inaktiviteta) te […]

Dislokacija lakta » Rehabilitacija Nova
13 kolovoza, 2013 at 12:34

[…] Kako za rame, tako je i za lakat  vrlo uobičajeno da dođe do dislokacije, a u većini slučajeva pomaci lakta su stražnji i 30 – 40% njih povezano je s prijelomima. […]

[…] prijelom najdaljeg donjeg (distalnog) dijela palčane kosti je Collesov prijelom, do kojeg obično dolazi […]

[…] Lomovi tibije i fibule mogu se pojaviti na bilo kojem dijelu kosti. Lomovi mogu biti otvoreni ili zatvoreni (jednostavno), stabilni ili nestabilni itd. Zatvoreni prijelom je onaj u kojem se koža potkoljenice ne prekida. Otvoreni prijelomi se klasificiraju prema stupnju oštećenja kože, tj.da li postoji značajan gubitak mekih tkiva, krvnih žila itd. Teške otvorene frakture tibije imaju visoku učestalost komplikacija i vrlo loš ishod. […]

Sudeck-ova bolest » Rehabilitacija Nova
25 veljače, 2014 at 09:32

[…] bolest najčešće se javlja nakon ozljede ruke (dlanovi), noge […]

[…] mišića šake i podlaktice omogućuje izvođenje mnogih svakodnevnih aktivnosti, uključujući i vodene sportove, sviranje, […]

Osteonekroza – Rehabilitacija Nova
26 siječnja, 2016 at 14:01

[…] kosti su poredane u dva reda, jedan bliže podlaktice (proksimalni red), a druga bliže šaci (distalni red). Skafoidna kost ima jedinstvenu ulogu jer […]

Odgovori