12 studenoga, 2013

ACP terapija kod rupture meniska

Rupture meniska spadaju u česte ortopedske ozljede koje se mogu manifestirati kroz veliku bolnost i oteklinu koljena kao i kroz mehaničku blokadu koljena.
Terapija i liječenje rupture meniska

sastoji se od potpunog do djelomičnog odstranjena meniskusa kao i šivanje meniskusa. Idealan je slučaj u kojem meniskus ostane čitav i očuvan, odnosno minimalno ostečen jer uklanjanje bilo kojeg njegovog dijela vodi povećanju pritiska na zglobnu hrskavicu, u usporedbi sa stanjem u kojem je meniskus čitav. Ipak, veći dio meniskusa ima ograničenu mogućnost iscijeljenja zbog slabe prokrvljenosti i mogučnosti regeneracije.

Ova činjenica potakla je potragu za boljim razumijevanjem procesa liječenja meniskusa kao i metode kojima bi se proces poboljšao. Faktori rasta daju pozitivne rezultate na  rad stanica meniskusa, a neki od njih su : faktor rasta izveden iz trombocita, faktori rasta fibroblasta, osnovni faktor rasta fibroblasta, transformirani Beta factor rasta, faktor rasta sličan inzulinu, koštani morfogenetski protein, faktor rasta hepatocita te faktor rasta vaskularnog endotela. Istraživanja na tkivu pokazala su negativan utjecaj drugih citokina, uključujući interleukin-1, alfa čimbenik nekroze tumora i  matrične metaloproteine , na zacijeljivanje meniskusa.

Prepoznavanje ovih faktora rasta vodilo je do strategije kojom se ovi faktori ubacuju u meniskus kako bi pospješili liječenje odnosno zacijeljivanje. Korištenje  plazme bogata trobocitima je najnovija tehnika za koju se tek treba procjeniti hoće li se uvrstiti u liječenje meniskusa. Aktivacija trombocita vodi otpuštanju faktora rasta iz alfa i gustih zrnaca lociranih u citoplazmi trombocita. Ovi faktori rasta povezani su sa slijedom rasta vodeći ka staničnoj kemotaksiji, angiogenezi, sintezi matričnog kolagena I staničnoj proliferaciji.

Pošaljite nam upit!

Odgovori